ACHHK
   

 

 

Chov huculských koní

 

Huculský kůň

 
Huculský kůň
Náš chov
Rodokmeny
Fotogalerie
Nabídka na prodej
Nejčastější dotazy
Kontakt
Související texty
 
 

Huculský kůň je plemenem, které je přímo spjaté s tradicí chovu koní na našem území. Je to dědictví, na které bychom měli být hrdi stejně jako jsou Španělé, nebo Němci na svoje tradiční plemena.

 

 

Historie

 

Dnešní huculští koně pocházejí z východní části Karpat – zejména z oblasti Bukoviny.

Na původ a vznik těchto koní existují rozličné názory. Zdá se být věrohodné, že základem dlouhodobého vývoje hucula byl původní karpatský tarpan za přispění místních typů koní.

Na dnešní podobu tohoto koně měl zásadní význam vznik v r.1856 v tehdejším uherském Sedmihradsku hřebčín Lučina. Tento hřebčín byl součástí Rakousko-Uherského hřebčína Radovec. Od té doby je s mnoha peripetiemi  uskutečňován organizovaný a systematický chov těchto koní. V Lučině jsou chováni huculští koně hřebčínským způsobem téměř bez přerušení od založení, až do současné doby. V ostatních místech výskytu huculů byli chováni podle místních potřeb a podmínek.

Po rozpadu monarchie v r.1918 byl plemenný materiál rozdělen a část připadla také Československu. Tehdejší naše republika dostala 33 chovných huculů. Pro ně později zřídila huculský hřebčín v Turja Remetech na Podkarpatské Rusi. Ten však zanikl začátkem 2. světové války. I během této války byli huculové, zejména v těžkých terénech využíváni.

Po válce v r. 1950 byl obnoven chov huculů na Muráni na Slovensku. Asi po dvaceti letech byl tento chov ukončen. To bylo období, kdy hrozilo v bývalém Československu vyhynutí huculského koně. Díky několika málo nadšencům se podařilo tento chov zachránit. V té době už se formoval – mnohdy těžce – chov do dnešní podoby. Do té doby patří také cílevědomé chovatelské úsilí slovenského hřebčína v Topoľčiankách.

Působením zejména českých chovatelů byl huculský kůň r. 1979 prohlášen chráněným genofondem v rámci FAO, která je mezinárodní odbornou organizací OSN a od r. 1993 je uznán genovým zdrojem České republiky.

 

V tomto roce si připomeneme 160. výročí organizovaného a  systematického chovu huculských koní.

 

Návštěvy celkem:

Poslední aktualizace:

2. 8. 2016